aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Od poniedziałku (25 maja) częściowo otwarty dla petentów zostanie Urząd Gminy Kamienna Góra. Na spotkanie z urzędnikiem trzeba się będzie umówić telefonicznie.

 

Gminni samorządowcyu nadal rekomendują telefoniczny lub elektroniczny kontakty z urzędnikami. Zachęcają do dokonywania wpłat na rachunki bankowe. W holu budynku nadal stać będzie urna, do której wrzucać można dokumenty.

Zasady bezpiecznego poruszania się po Urzędzie :

- osobiste wizyty w referatach Urzędu należy wcześniej umówić telefonicznie, w celu uniknięcia skupisk ludzi przed Urzędem,

- w biurze danego referatu lub sekretariacie Urzędu, może znajdować się tylko jedna obsługiwana osoba,

- wejście do Urzędu możliwe jest tylko w masce lub maseczce ochronnej, po zdezynfekowaniu rąk płynem dezynfekującym, dostępnym w stacji dezynfekującej usytuowanej na parterze pod tablicą informacyjną,

- opuszczając budynek Urzędu, należy również zdezynfekować ręce w stacji dezynfekującej usytuowanej na parterze pod tablicą informacyjną,

- bezpośredni kontakt z pracownikiem w biurze, winien odbywać z zachowaniem odległości minimum 1,5 metra w ten sposób, aby pomiędzy pracownikiem a petentem znajdowała się osłona antywirusowa zamontowana na biurku lub ladzie przeznaczonej do obsługi, a pracownik obsługujący klienta winien używać przyłbicy lub maseczki,

- wyjątkiem od zasady obecności tylko jednego klienta w biurze, są sprawy wymagające obecności dwóch osób, np. zameldowanie, złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego.

Numery telefonów :

REFERAT KOMUNALNY, ROLNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA

kierownik referatu - mgr Małgorzata Sajdak
telefon - 75-610-6276

stanowisko ds. nieruchomości

inspektor mgr Dawid Kusztal
telefon - 75-610-6278

stanowisko ds. dzierżaw i najmu bud. gospodarczych

inspektor mgr Tomasz Ojer
telefon – 75-610-6278

stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku
podinspektor mgr Ewelina Jała
telefon – 75-610-6290

stanowisko ds. ochrony środowiska (wycinka drzew, decyzje środow.)

inspektor mgr Wioleta Bakszas
telefon – 75-610-6290

stanowisko ds. najmu lokali komunalnych
inspektor mgr Urszula Adamska
telefon – 75-610-6282

stanowisko ds. remontów budynków i lokali komunalnych
inspektor mgr inż. Nina Papciak-Szewczyk
telefon – 75-610-6281

stanowisko ds. funduszu sołeckiego i obsługi świetlic, placów zabaw itp.
inspektor mgr Przemysław Sobolewski
telefon - 75-610-6281

 

REFERAT ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNY

kierownik referatu - sekretarz gminy mgr Rafał Bręśkiewicz

telefon - 75-610-6251

stanowisko ds. obsługi kadr i Rady Gmin
mgr Agnieszka Pawłowska
telefon - 75-610-6283

stanowisko ds. obsługi informatycznej
inż. Dariusz Sowa
telefon - 75-610-6376

stanowisko ds. ewidencji ludności
mgr Ewelina Kaczmarczyk
telefon - 75-610-6262

stanowisko ds. społecznych
Barbara Drewniak
telefon - 75-610-6262

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i OC

Małgorzata Bzowy

telefon - 75-610-6261

 

REFERAT ROZWOJU I INFRASTRUKTURY

kierownik referatu mgr Arkadiusz Wierciński
telefon - 75-610-6295

stanowisko ds. zamówień publicznych

inspektor Grzegorz Jakóbczyk
telefon – 75-610-6295

stanowisko ds. drogownictwa
inspektor mgr Tomasz Urbański
telefon - 75-610-6374

stanowisko ds. remontów infrastruktury komunalnej

inspektor mgr Adam Miśkowicz
telefon – 75-610-6374

stanowisko ds. remontów infrastruktury komunalnej

inspektor mgr inż Witold Bogumiło
telefon – 75-610-6374

stanowisko ds. planowania przestrzennego i war. zabud.
inspektor mgr inż Natalia Chamot-Dybiec
telefon - 75-610-6291

 

REFERAT DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

kierownik referatu Roman Gerega

telefon - 75-610-6273

 

stanowisko ds. eksploatacji sieci (obsługa, awarie)

inspektor mgr Jarosław Chęć

telefon - 75-610-6274

 

stanowisko ds. rozliczeń (opłaty za wodę i ścieki)

inspektor mgr Grzegorz Michalczak

telefon - 75-610-6274

inkasent

podinspektor Paweł Piotrowski

telefon - 75-610-6274

 

inkasent

podinspektor Grzegorz Nowak

telefon - 75-610-6274

 

REFERAT FINANSOWY

kierownik referatu - skarbnik gminy

mgr Regina Kachniarz

telefon - 75-610-6260

stanowisko ds. opłat za śmieci

podinspektor mgr Agnieszka Michałczak-Kawa

telefon - 75-610-6256

stanowisko ds. egzekucji podatkowej

podinspektor mgr Karolina Pocha

telefon - 75-610-6256

stanowisko ds. podatków

inspektor mgr Monika Roszkowiak

telefon - 75-610-6284

stanowisko ds. podatków

podinspektor mgr Natalia Maurer

telefon - 75-610-6284

stanowisko ds. budżetu

inspektor mgr Agnieszka Baran

telefon - 75-610-6462

stanowisko ds. faktur

referent mgr Aleksandra Niepielska

telefon - 75-610-6462

stanowisko ds. opłat za wynajem świetlic i podatku VAT

podinspektor mgr Roksana Kozielec

telefon - 75-610-6462

stanowisko ds. płac

podinspektor mgr Marcelina Gajdosz

telefon - 75-610-6462

REKLAMA