Print

Wystąpienie radnej powiatowej na Sesji Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 29 maja 2019 nie spodobało się członkom Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego. Uwagę radnej zwrócił Andrzej Przybytek. Po jego wypowiedzi emocje musiała studzić przewodnicząca rady.

 

Wszystko rozegrało się podczas X Sesji Rady Powiatu w dniu 18.06.2019. Sesja przebiegała spokojnie, aż do ostatniego merytorycznego punktu – Sprawy Różne. Radna B. Kończak zapytała o stan prac nad pismem, które skierowała do Rady, Zarządu i Komisji Rolnictwa. Pismo dotyczyło potrzeby reagowania w sprawie suszy oraz postawienia specjalnego urządzenia do mierzenia warunków środowiskowych. Urząd Gminy Kamienna Góra zaproponował zakup urządzenia wspólnie przez wszystkie gminy powiatu. Pierwsze spotkanie samorządowców w tej sprawie już się odbyło. Przedstawiciela powiatu tam nie było. Nikt nie był w stanie określić czy w ogóle powiat został zaproszony.

Radna mówiła o piśmie skierowanym do Zarządu Powiatu, z kolei Zarząd stwierdził, że pismo było tylko do Komisji Rolnictwa. Wymiana zdań trwała o treść, o zasadność i sposób napisania pisma. Starosta Jarosław Gęborys poinformował, że jeżeli będzie potrzeba i powiat będzie mógł to pomoże rolnikom. B. Kończak nalegała na odpowiedź kiedy może się spotkać komisja. Jak się okazało z pismem dopiero kilka dni temu zapoznani zostali członkowie Komisji Rolnictwa i dalszych decyzji nie ma jeszcze, zwłaszcza że pismo ma duże braki. Oprócz treści przewodniej oraz opinii prawnej nie ma m.in. decyzji wojewody, na które powołują się wnioskodawcy. M. Krzyszkowska zaproponowała, że pismo przyniesie, aby każdy mógł zapoznać się z jego treścią.

W czasie kiedy miała odbyć się przerwa głos zabrał Andrzej Przybytek, członek zarządu. Zapytał radną Kończak o jej wypowiedzi podczas Sesji Rady Gminy. Radna stwierdziła tam, że dzień wcześniej (podczas Rady Powiatu) zapadła decyzja o zamknięciu dwóch oddziałów oraz o zamianie oddziałów na dzienny dom pobytu. A. Przybytek poprosił radną o dokładną analizę tego co się mówi na sesji oraz przypomniał, że oba zjawiska nie były przedmiotem dyskusji. B. Kończak uznała to za atak na swoją osobę stwierdziła, że nie będzie dyskutować i wypowiadać się w tym temacie. W sukurs przyszła radna Urszula Machaj, która stwierdziła, że „jest Pan młodym człowiekiem i długo jeszcze będzie Pan pracował z ludźmi”. Radna stwierdziła też, aby A. Przybytek uważał na swoje słowa. B. Kończak dodała, że radny musi jeszcze dużo zrobić w swoim życiu, aby udowodnić, że jest dobry. Radne mówiły też że zachowanie A. Przybytka i B. Kończak ocenią wyborcy.

Ostatecznie wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska przyniosła pismo skierowane do Komisji i je przedstawiła. Jak się okazało pismo nie mogło być znane Zarządowi, bo było skierowane do Komisji. Zarząd podtrzymał, że chętnie pomoże gminą w zakupie odpowiedniego sprzętu. Musi się to jednak odbyć w normalnym trybie, a nie poprzez krzyki na Sesji.