Print

ZSZiO Kamienna Góra

W nowej formule ze względu na remont sali gimnastycznej odbyło się zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Uczniowie spotkali się nad zalewem.

 

Najwyższą średnią w kategorii technikum uzyskała Ewelina Szymczak z klasy 2a. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią 5,55. W kategorii szkoły branżowej pierwszego stopnia średnią 5,36 uzyskała Katarzyna Ropelewska z klasy 2g. Nagrody wręczała Marzena Machałek – sekretarz w Ministerstwie Edukacji Narodowej wraz z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty Januszem Wrzałą.

100% frekwencją pochwalić się mogło trzech uczniów: Jakub Wiktor z 1a, Denis Adamus i Dominik Kiełek (obaj z klasy 1m) oraz Dawid Kołodziej z 1s.

W Szkolnym Konkursie na Najlepszego Sportowca pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zdobyła Ewelina Bil z klasy 2e. Drugie miejsce przypadło Klaudii Cyrek (2a), a najniższym stopniem podium podzieliły się Karolina Kwaśniewska (2a) i Karolina Woźniak (3a).
W kategorii chłopców – pierwsze miejsce Nikodem Kumorek (3s), drugie Kacper Filip (3a), trzecie Szymon Sztejkowski (4a).

Marzena Machałek wręczyła na ręce dyrektor szkoły Marioli Jaciuk tablicę multimedialną.