aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - Liceum Ogólnokształcące

Z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze spotkał się dzisiaj (czwartek, 12 września) prof. Sławek Tułaczyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego.

 

S. Tułaczyk jest absolwentem kamiennogórskiego "ogólniaka". Naukowo pracuje w Stanach Zjednoczonych, podczas pobytów w Kamiennej Górze spotyka się z uczniami, opowiadając o swojej pracy, wynikach badań. Dzisiaj wygłosił wykład "Po nas choćby potop". Przedstawił wyniki badań dotyczące efektu cieplarnianego, zachęcał do rezygnacji ze spalania paliw kopalnych i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Profesor przedstawił wpływ rewolucji przemysłowej, która oparta jest na spalaniu paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz) na ludzi i środowisko. Rewolucja przyniosła wzrost dochodów, wzrost liczby ludności oraz wzrost emisji dwutlenku węgla. Większa ilość tego gazu doprowadziła do wzrostu temperatury, spadku powierzchni lądolodów i wzrostu poziomu wód w oceanach. Wykorzystując badania lodowych rdzeni naukowcy potwierdzili zależność między poziomem dwutlenku węgla a zasięgiem lądolodów. Negatywny wpływ rosnącego zanieczyszczenia można również udowodnić porównując ziemię do innych planet. Według profesora obecnie trwa konflikt między przemysłem korzystającym z paliw kopalnych a naukowcami. Ci pierwsi mają pieniądze uzyskane z zanieczyszczania środowiska, drudzy dowody na fatalny wpływ przemysłu na otoczenie.

Wykładu wysłuchali uczniowie klas z rozszerzoną geografią.

Kamienna Góra - Liceum Ogólnokształcące

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA