aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
powiat kamiennogórski

Do połowy listopada wójtowie i burmistrzowie oraz zarząd powiatu przygotowują projekty budżetu na kolejny rok. Dokument przekazywany jest radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

Projekt budżetu powiatu kamiennogórskiego zakłada 47 275 000 zł dochodów oraz tyle samo wydatków. Wydatki majątkowe, czyli inwestycje mają pochłonąć 535 tys. zł. W planie jest przygotowanie dokumentacji do remontu ul. Katowickiej, Staszica i Wiejskiej oraz Waryńskiego w Kamiennej Górze oraz drogi w Świdniku. Na zakup sprzętu dla Referatu Drogowictwa zarząd zaplanował 130 tys. zł. Zarząd chce również dofinansować zakup wozu pojowego dla Państwowej Straży Pożarnej. W projekcie zapisano na ten cel 40 tys. zł. Od kilku lat wydatki majątkowe w budżecie powiatu planowane są na niskim poziomie, w trakcie roku, w miarę pozyskiwania zewnętrznych środków ta część budżetu jest zmieniana.

Ponad 600 tys. zł zaangażowanych ma być w dwa projekty dofinansowane ze środków unijnych - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w powiecie kamiennogórskim oraz Bądź aktywny - postaw na Siebie.

Na upowszechnianie turystyki zarząd chce przeznaczyć 12 tys. zł, nieodpłatna pomoc prawną 62 tys. zł, zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 7 tys. zł, kulturę fizyczną i sport 54 tys. zł.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA