aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dom Samopomocy

W Powiatowym Ośrodku Wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy w Kamiennej Górze, dzięki współpracy z fundacjami, realizowane są dwa projekty skierowane do osób niepełnosprawnych.

72 -letni mężczyzna, opiekun kamienicy przy ulicy Parkowej zginął dzisiaj (środa, 25 września) w piwnicy domu. Około godziny 22 policja otrzymała informację, że znaleziono zwłoki. 

W wyniku przewidywanych większych dochodów z m.in. z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów z różnych dochodów,  rada miasta przyjęła zmiany w budżecie na rok 2013.
Zwiększenie dochodów własnych budżetu samorządowego wnieść ma dodatkowo 300 tysięcy złotych. Dzięki temu zwiększył się też plan wydatków.

Podczas dzisiejszej (środa, 25 września) sesji rady miasta przedstawiona została informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Informacja z uwagami została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W lutym 2013 roku radni gminy wiejskiej zgodzili się na połączenie dwóch placówek samorządowych – Biblioteki Publicznej Gminy Kamienna Góra w Pisarzowicach i Ośrodka Kultury Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Ministerstwa Kultury, dzisiaj (środa, 25 września) radni podjęli uchwałę o połączeniu instytucji.

- Dać im czerwoną kartkę i Szczęść Boże – tak podsumował dyskusje Jan Łepski podczas sesji rady gminy na temat odpłatności za akcje Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Kamienna Góra.

Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Wiejskiej Kamienna Góra, wójt gminy Stanisław Szmajdziński poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Rady Aglomeracji Wałbrzyskiej zaproponowano, aby do organizacji przystąpiło siedem gmin powiatu świdnickiego.

Włodzimierz Krajewski może być radny powiatowym, uznał sąd.

Dariusz Kurowski

Podczas dzisiejszej (wtorek, 24 września) sesji rady powiatu powróciła sprawa zmiany dyrektora w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

Kamienna Góra - zarząd powiatu

12,5 km dróg powiatowych zostało wyremontowanych w 2012 roku. Prace kosztowały 6,2 mln zł, z czego powiat z własnego budżetu wydał 974 tys. zł.

REKLAMA