Print
Pisarzowice - fot. użyczone

Wczoraj od jednego z internautów otrzymaliśmy zdjęcia wykonane na jednej z posesji w Pisarzowicach. Autor wskazywał na niewłaściwy sposób odprowadzenia cieczy z terenu jednej z nieruchomości.

 

Autor zdjęć pisał, że od dwóch dni przydrożny rów połączony jest z szambem. Uwiecznione zostało również wkopywanie gumowego węża w grunt.

Zdjęcia przekazaliśmy wójtowi gminy Kamienna Góra, który wszczął kontrolę na tej nieruchomości. Podczas wizji na miejscu urzędnicy stwierdzili, że rzeczywiście gumowy wąż łączy przydrożny rów z instalacją na działce. Kontrola jeszcze trwa, właściciel nieruchomości zobowiązany został do przedstawienia dokumentów potwierdzających oczyszczanie szamba. Wiadomo jednak, że stwierdzone zostały nieprawidłowości.

Nie ma pewności, czy wąż połączony jest z szambem, czy też, jak twierdzi właściciel z ostatnim odstojnikiem przydomowej oczyszczalni ścieków. Nie ma więc pewności jaka ciecz odprowadzana jest do rowu. Wiadomo, że w rejestrze prowadzonym przez gminę nie ma informacji o utworzeniu przydomowej oczyszczalni ścieków na tej działce, a takie zgłoszenie jest wymagane. Gmina zwróciła się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie legalności budowy takiej instalacji. W zależności od wielkości wymaga ona zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Wójt Patryk Straus przypomina, że zakazane jest odprowadzanie czegokolwiek, nawet czystej wody, do przydrożnych rowów bez odpowiednich zezwoleń. Takich zgód nie było w opisywanej sytuacji.

Właściciel nieruchomości zobowiązany został do przerwania prac związanych z zakopywaniem węża.

Gminni urzędnicy poinformowani zostali o pracach na tej działce nie tylko przez nas. Pismo w tej sprawie wpłynęło do urzędu również wczoraj ze starostwa.

Pisarzowice - fot. użyczone