aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

 Wybory Samorządowe 2014 w liczbach

30.548.021  - to liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach
2.825  - to liczba jednostek samorządu terytorialnego w których przeprowadzone będą wybory organów stanowiących (rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz rad dzielnic m.st. Warszawy )
2.412  - to liczba gmin, w których radni będą wybierani w okręgach jednomandatowych
65  - to liczba miast na prawach powiatu, w których radni do rady miasta będą wybierani w okręgach wielomandatowych
314  - to liczba powiatów , w których radni do rady powiatu będą wybierani w okręgach wielomandatowych
16  - to liczba województw, w których radni do sejmików województw będą wybierani w okręgach wielomandatowych
18  - to liczba dzielnic miasta stołecznego Warszawy, w których radni dzielnic będą wybierani w okręgach wielomandatowych
46.790  - to liczba wybieranych radnych
37.842  - to liczba radnych gmin wybieranych w gminach w okręgach jednomandatowych
1.694  - to liczba radnych gmin wybieranych w miastach na prawach powiatu
6.276  - to liczba wybieranych radnych powiatowych (rad powiatów)
555  - to liczba wybieranych radnych województw (sejmików województw)
423  - to liczba radnych dzielnic wybieranych w dzielnicach m. st. Warszawy
2.477  - to liczba gmin, w których będą wybierane organy wykonawcze (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast)
1.565  - to liczba gmin, w których będą wybierani wójtowie
806  - to liczba miast i gmin, w których będą wybierani burmistrzowie
106  - to liczba miast, w których będą wybierani prezydenci miast
274.401  - to liczba wyborców, którzy mogą wchodzić w skład terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) oraz obwodowych komisji wyborczych
40.000  - to minimalna liczba osób zapewniających obsługę administracyjno – techniczną i informatyczną pracy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych
122.084.544  - to liczba kart do głosowania, które będą wydrukowane dla wyborów radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
39.638  - to liczba rodzajów kart do głosowania, które będą wydrukowane (dla każdego okręgu wyborczego drukuje się odrębną kartę do głosowania)
610.423  - tyle kilogramów ważyłyby karty do głosowania, gdyby każda karta była tylko jednostronicową formatu A4 (można przyjąć, iż karty drukowane dla wyborów rad w miastach na prawach powiatu, rad powiatów i sejmików województw będą składały się od kilku do kilkunastu stron)


informacja ze strony Państwowej Komisji Wyborczej.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA