Print

Kamienna GóraPrzypominamy, że dnia 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.Lokale obwodowych komisji wyborczych, które za zadanie mają przeprowadzić w tym dniu wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zostają otwarte o godz. 7.00 wg „czasu zimowego”.