aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 23 listopada 2018 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na swoją pierwszą terenową lekcję przyrodniczą do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrodniczych organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Mali kamiennogórzanie po przyjeździe do Szkółki Leśnej w Krzeszowie spotkali się w budynku Szkółki z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem i po pozostawieniu w szatni ubrań i plecaków udali się na piętro do Salki Edukacyjnej.

Terenowa lekcja przyrodnicza rozpoczęła się od swobodnych wypowiedzi uczniów na zadane przez prowadzącego zajęcia edukacyjne pytanie Co daje nam las? Wszystkie wypowiedzi pierwszoklasistów były zapisywane przez Bartłomieja Dymka na kartkach i umieszczane na tablicy.

Następnie każdy z uczestników zajęć przyrodniczych otrzymał kartę z pięcioma kółkami, w których były umieszczane przez Bartłomieja Dymka, za ciekawe wypowiedzi uczniów, przyrodnicze pieczątki. Następna karta pracy pt. „Goście w lesie” z ośmioma ilustracjami, prezentowała zachowanie się ludzi podczas ich pobytu w lesie. Zadanie uczestników zajęć było ocenienie zachowanie się leśnych gości poprzez zaznaczeniu przy poszczególnych ilustracjach buźki wesołej zachowanie właściwe/ lub smutnej buźki /zachowanie niewłaściwe/. Po wspólnej ocenie zachowania się ludzi w lesie okazało się, że wszyscy prawidłowo ocenili zachowanie się przebywających w lesie gości zasługując na otrzymanie drugiego odcisku pieczątki.

Z kolejnej karty pracy „Policz przysmaki dzików” uczniowie dowiedzieli się czym żywią się mieszkający w naszych lasach dziki. Zwierzęta te poszukują pożywienia ryjąc ziemię, a pokarmem dla nich są: żołędzie, jagody, larwy, ślimaki, jaja, pisklęta, myszy oraz grzyby. Ich zadaniem było uważne policzenie poszczególnych przysmaków dzików i zapisanie wyniku obliczenia w kółku przy nazwie przysmaku. Pierwszoklasiści w dużym skupieniu i zaangażowaniem przystąpili do liczenia poszczególnych przysmaków i zapisywania otrzymanego wyniku w kółeczku. Podczas wspólnego ocenianiu poprawności wykonania liczenia przysmaków mogli dokonać poprawienia, ewentualnego błędu w liczeniu lub zapisaniu cyfry. Okazało się, że pomyłki były niewielkie i wszyscy w nagrodę otrzymali następny odcisk pieczątki.

Po przerwie przeznaczonej m.in. na zjedzenie drugiego śniadania wszyscy uczestnicy terenowej lekcji przyrodniczej zabawili się w „Przyrodnicze Koło Fortuny”. Poszczególni uczniowie po zakręceniu kołem wylosowywali sobie dział przyrodniczy np. zwierzęta, rośliny, gospodarka leśna, ochrona przyrody, zadanie praktyczne lub niespodzianka, Pytania z danego działu zadawał im Bartłomiej Dymek. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi lub wykonaniu zadania praktycznego otrzymywali czwartą pieczątkę na swoich kartach pracy. Na zakończeniu ciekawej, aktywizującej małych kamiennogórzan terenowej lekcji przyrodniczej oglądnęli zdjęcie wykonane w lesie przez leśników. Ich zadaniem było rozpoznanie w jakim lesie mogło być wykonane – naszym, czy na innych terenach. Pierwszoklasiści prawidłowo domyślili się, że zdjęcie zostało wykonane w naszych lasach i Bartłomiej Dymek przybił im ostatnie piąte pieczątki.

Na zakończenie bardzo ciekawych i aktywnie angażujących drugoklasiści zostali zaproszeni na krótki spacer po Szkółce Leśnej. W trakcje spaceru otrzymali do wykonania ostatnie, piąte zadanie, którym było znalezienie trzech różnych szyszek – owoców drzew iglastych rosnących na terenie Szkółki. Po dojściu do okazałego świerka zebrane szyszki zostały pogrupowane, a uczniowie nazywali drzewa, na których rosną poszczególne szyszki ucząc się ich rozpoznawania po owocach. Wśród nich były szyszki świerka, sosny oraz modrzewia.

Za aktywny udział oraz zaangażowanie podczas terenowej lekcji przyrodniczej w nagrodę otrzymali ciekawą książeczkę o lesie”, a następnie zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie prowadzącym zajęcia edukacyjne leśniczym BARTŁOMIEJEM DYMKIEM oraz podziękowali mu za mile spędzony czas.

Po pożegnaniu się z nim i opuszczeniu gościnnej Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra w Krzeszowie minibusem „Zwiedzaczka”, pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych przyrodniczych wiadomości o lesie powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Magdalena Majewska - wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA