aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych, wysoko - emisyjnych źródeł ciepła i termomodernizację budynków.  Spotkanie odbędzie się 17 października 2018 r. o godz. 18:00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

 

Spotkanie podzielone jest na trzy bloki tematyczne. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego "Czyste Powietrze". W trzeciej osoby zainteresowane dowiedzą się jak prawidłowo ubiegać się o wsparcie finansowe na wymianę starego kotła węglowego i termomodernizację domu.

Więcej informacji o programie "Czyste powietrze" dostępnych jest w załącznikach poniżej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/ i na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, https://wfosigw.wroclaw.pl/.

Kamienna Góra - Czyste powietrze

 

 

REKLAMA