aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

sanikomPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o., informuje iż w związku z dniem wolnym przypadającym 12 listopada 2018 /poniedziałek/, odbiór odpadów komunalnych odbędzie się z jednodniowym przesunięciem tj. odpady odbierane w poniedziałek będą odebrane we wtorek, odpady odbierane we wtorek zostaną odebrane w środę, itd.