aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraLII Sesja Rady Miasta odbędzie się 14 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta.

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z L i LI Sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jasnej i M. Reja w Kamiennej Górze.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jasnej i M. Reja w Kamiennej Górze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Katowickiej w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 177/3-4, obr. nr 3).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.

12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Sesji.