aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraPorządek obrad sesji Rady Miasta Kamienna Góra zwołanej na dzień 23 listopada 2018 r.

 

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Kamienna Góra.
3. Wnioski dotyczące zmian porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Kamienna Góra.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Kamienna Góra.
6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.
8. Zamknięcie sesji.