aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraII Sesja Rady Miasta odbędzie się 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski.

8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Sesji.