aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Szanowni Państwo !
Serdecznie przepraszamy za zwłokę, w udostępnieniu przez firmę pojemników i worków  służących do selektywnej zbiórki na frakcję suchą i zmieszaną. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość za spowodowane zamieszanie, które jest od Gminy niezależne.


Do czasu rozstawienia nowych pojemników musimy  zbierać odpady  w ramach starego modelu tj.:  odpady zmieszane zbieramy do pojemników metalowych, czarnych lub ciemnozielonych; szkło powinniśmy segregować  i składać  w ogólnodostępnych pojemnikach z napisem szkło; plastikowe odpady opakowaniowe, które segregujemy jako frakcję suchą składamy w ogólnodostępnych koszach na plastik i papier , odpady „bio” zbieramy do worków koloru brązowego.
Odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2019 r.
Urząd Gminy w Marciszowie informuje, że usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów od dnia 1 stycznia 2019 roku świadczyć będzie:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.  ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor tel. 76 8703026
Harmonogram wywozu odpadów :
Zmieszane odpady komunalne na terenie Gminy Marciszów odbierane są z częstotliwością – 1 raz na dwa tygodnie

Segregowane odpady komunalne na terenie Gminy Marciszów odbierane są z częstotliwością : papier+ plastik 2 razy w miesiącu szkło – 1 raz w miesiącu

„BIO” - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie - z uwzględnieniem , że w okresie od kwietnia do października odbiór będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;

PONIŻEJ PODAJEMY LINK DO STRONY GDZIE MOŻNA POBRAĆ HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW:
http://www.com-d.pl/  .

Marciszów - odpady 

WSZYSTKIE POZOSTAŁE PO SEGREGACJI ODPADÓW FRAKCJE WRZUCAMY DO TZW.ODPADÓW ZMIESZANYCH (POJEMNIK CZARNY LUB METALOWY)

ODPADY„BIO” - zbieramy do worków koloru brązowego.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ( PSZOK )
BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ NA TERENIE BYŁEGO WYSYPISKA ŚMIECI W CIECHANOWICACH
OGÓLNODOSTĘPNE POJEMNIKI NA SEGREGOWANIE – INNE ODPADY KOMUNALNE , DO KTÓRYCH WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ MOGLI NIEODPŁATNIE DOSTARCZYĆ; PRZETERMINOWANE LEKI, CHEMIKALIA, METALE, ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY, ZUŻYTY SPRZĘT AGD i RTV ODPADY WIELKOGABARYTOWE (np.meble), ZUŻYTE OPONY, ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE POWSTAŁE PODCZAS DROBNYCH REMONTÓW

 

REKLAMA