Print

pupOstatnia szansa na staże dla osób bezrobotnych realizowane w 2019r.
Kandydat na staż musi posiadać status osoby bezrobotnej i motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej.
Minimalny okres zatrudnienia po odbytym stażu – 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.
Jesteś zainteresowany – skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy tel. 75 64 50 169; 64 50 178 i skorzystaj z okazji.