aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

sanikomPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce zatrudni
Specjalistę ds. zamówień publicznych

 

1. Wymagania niezbędne:
• doskonała znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
• minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
• wykształcenie wyższe magisterskie;
• dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office,
• umiejętność analitycznego myślenia;
• umiejętność interpretacji przepisów, orzeczeń, pism itp.;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
• kursy i szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
• referencje z przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej;
• zdolności organizacyjne, obowiązkowość, kreatywność, zaangażowanie;
• komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;
• bardzo dobra organizacja pracy.

3. Oferujemy:
• zatrudnienie na pełen etat (praca od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00;
• atrakcyjne wynagrodzenie;
• ciekawą pracę (wykonywanie czynności po stronie Zamawiającego, jak również przygotowywane ofert i uczestniczenie w postepowaniach po stronie Wykonawcy);
• możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
• możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty należy składać:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5a, 58-20 Lubawka
tel. +48 75 74 11 539 fax. +48 75 74 11 539 w. 35

 

REKLAMA