aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA

esmedia

Najnowsze

 

Wójt Gminy Kamienna Góra
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

Aktualizacja 31.03.2020.
Przetarg odwołany z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

Lp.

Nr ewid. działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

160/2

0,32

Krzeszówek

JG1K/0000

7085/7

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra przyjętego Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr IV/20/01 z dnia 26 kwietnia 2001 roku

49 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 27 kwietrnia 2020 r. o godzinie 13,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Osoby zainteresowane udziałałem w przetargu powinny wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. :4 900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych i 00/100) do dnia 23 kwienia 2020 r. na niżej podane konto depozytowe Gminy Kamienna Góra:

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samorząd/nieruchomości.

Krzeszówek - działka 160/2 - III przetarg

Krzeszówek - działka 160/2 - III przetarg

 

 

REKLAMA