aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA

esmedia

Najnowsze

gminakg Wójt Gminy Kamienna Góra
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

Aktualizacja 31.03.2020.
Przetarg odwołany z powodu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

132/8

0,5057

Leszczyniec

JG1K/00005198/1

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 51/2014 z dnia 08.10.2014 r..

69 000,00 zł

2

132/11

0,1317

Leszczyniec

22 900,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 27 kwietnia 2020 r.w niżej wymienionych godzinach:
• dz. Nr 132/8 o godzinie 13,30
• dz. Nr 132/11 o godzinie 14,00

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Osoby zainteresowane udziałałem w przetargu powinny wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. :
• w przypadku działki Nr 132/8 - 6 900,00 zł (słownie:sześć tysięcy dziewięćset złotych i 00/100),
• w przypadku działki Nr 132/11 - 2 290,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
do dnia 23 kwietnia 2020 r. na niżej podane konto depozytowe Gminy Kamienna Góra:

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Wszelkich informacji na temat zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samorząd/nieruchomości.

Leszczyniec

Leszczyniec

 

 

 

 

REKLAMA