aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - ZSZiOJeśli jesteś zainteresowany pracą w służbach mundurowych, to wybierz kierunek technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości.

 

Jest to kierunek łączący logistykę z elementami wiedzy i umiejętności praktycznych, których wymaga służba mundurowa. W trakcie nauki uczniowie realizują zajęcia z zakresu edukacji wojskowej oraz specjalistyczne zajęcia odbywające się w jednostkach wojskowych i uczelniach wyższych.

Po ukończeniu tego kierunku zyskujesz możliwość:
- odbycia skróconej służby przygotowawczej,
- pierwszeństwo w przyjęciu do wojska,
- dodatkowe punkty przy przyjęciu na wyższe uczelnie wojskowe.

Jeśli nawet nie zdecydujesz się na związanie swojej przyszłości z pracą w służbach mundurowych, to kończąc ten kierunek zdobywasz kwalifikacje w zawodzie technik logistyk – tak bardzo poszukiwanym w chwili obecnej.

Ważne terminy dla kandydatów:

1.Kandydaci do klasy technik logistyk z innowacją pedagogiczną mają obowiązek przystąpić do testu sprawności fizycznej, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem (szczegóły na www.zszio-kg.edu.pl).

2.Termin złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do testu sprawności fizycznej 1 - 10 czerwca 2020r., wg wzoru zamieszczonego na stronie www.zszio-kg.edu.pl
Deklarację w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.Termin przeprowadzenia testu sprawności fizycznej zostanie wyznaczony do dnia 12 czerwca 2020r.

4.Termin złożenia wniosku do klasy technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości wyłącznie 15 - 22 czerwca 2020r., wg wzoru dostępnego na stronie www.zszio-kg.edu.pl
Istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej; takie wnioski uzupełnione drukowanym pismem wysyłać wyłącznie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REKLAMA