aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - starostwoPrzewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XLV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r., o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kamiennej Górze.
7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu powiatu kamiennogórskiego za rok 2013.
8. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie kamiennogórskim.
10. Interpelacje.
11. Zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.

         Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                    (-) Bożena Ziemiańska

REKLAMA