aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via UM Kamienna Góra

We wtorek (18 marca) w Hradec Kralove doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Aglomeracją Wałbrzyską a czeskim Krajem Kralovehradeckim. Deklarację o współpracy podpisali Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz Hejtman Kraju Kralowohradeckiego Lubomir France.Sformalizowanie wzajemnych relacji oraz decyzja o podpisaniu porozumienia wynika z chęci jeszcze skuteczniejszego wykorzystania możliwości współpracy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą Aglomeracją Wałbrzyską i czeskim województwem. Obydwu partnerów łączą wspólne interesy oraz podobna struktura ludnościowa. Po jednej, jak i po drugiej stronie w granicach administrowania podmiotów zamieszkuje ponad 500 tys. mieszkańców.

Celem porozumienia jest przede wszystkim szeroka współpraca z wykorzystaniem środków unijnych w takich obszarach jak edukacja, turystyka i infrastruktura komunalna. Za najważniejszy wspólny priorytet uznano w obecnej chwili budowę odcinka trasy S3 (po stronie czeskiej oznakowanego jako R11) przez Kamienną Górę, Lubawkę, Trutnov do łącznika z autostradą w Hradcu Kralove.

W ramach współpracy w najbliższym czasie powołane zostaną grupy robocze oraz ustalone terminarze konsultacji.

Podczas spotkania i podpisania porozumienia Ziemię Kamiennogórską reprezentowali Burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek, Sekretarz Miasta Arkadiusz Wileński, Wójt Gminy Stanisław Szmajdziński oraz Burmistrz Lubawki Tomasz Kulon.

REKLAMA