aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraGMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2014 rok zawarła w dniu 12 marca br. umowę z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, na realizację programu terapeutycznego - terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Chętnych do bezpłatnego uczestnictwa w w/w programie zapraszamy do Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Program realizowany będzie w terminie od 01.04. do 08.07.2014 r.


Osoby, na których dzieciństwo spędzone w rodzinie alkoholowej wywarło piętno, z którym trudno poradzić  sobie w kolejnych etapach życia, określamy mianem osób z syndromem DDA. Do zespołu cech DDA należą:
- problemy z samooceną, zaburzone poczucie własnej wartości;
- przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego (stałe pogotowie emocjonalne), często silnego lęku przed odrzuceniem;
- trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, poczucie bycia nieszczęśliwym;
- nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku;
- lęk przed nowymi sytuacjami w życiu.

Nie wszystkie osoby wychowujące się w rodzinie alkoholowej doświadczają nasilonych objawów syndromu DDA. Większość radzi sobie dobrze ze sobą i swoimi problemami. Nasilenie cech DDA może jednak przeszkadzać w codziennym życiu i wówczas wymaga psychoterapii (za PARPA).

REKLAMA