aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. via starostwo Kamienna Góra

W piątek 16 maja Starosta Kamiennogórski Ewa Kocemba i Członek Zarządu Powiatu Jarosław Gęborys podpisali umowę z Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry w sprawie odbudowy drogi powiatowej nr 3468D na odcinku Czadrów-Krzeszów. Prace mają zostać wykonane w ciągu 140 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na połowę września br.


Zadanie finansowane jest ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków otrzymanych od Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Otrzymanie dodatkowej pomocy finansowej w kwocie jednego miliona złotych nie byłoby możliwe bez zaangażowania i starań ze strony Radnej Sejmiku Iwony Krawczyk.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Ze względu na brak alternatywnej drogi przejazdu w kierunku Krzeszowa prace będą prowadzone „pod ruchem”.

REKLAMA