aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

LubawkaSzanowni Mieszkańcy, uprzejmie informuję, że mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy zmianie uległy dotychczasowe granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych.OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112, Nr 94, poz. 550,Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180) oraz Uchwały Nr XI/214/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubawka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (ze zmianami zawartymi w Uchwale Rady: Nr II/320/14), Burmistrz Miasta Lubawka podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:

Lubawka

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7.00 – 21.00.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Miasta Lubawka do dnia 5 maja 2014 r.

                Burmistrz Miasta Lubawka
                 /-/ Tomasz Kulon

 

REKLAMA