aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że został utworzony dodatkowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Towarowej 49 w Kamiennej Górze, baza Sanikomu.

 

PSZOK jest czynny w dniach:
wtorek od godz. 9ºº do godz. 17ºº
czwartek od godz. 9ºº do godz. 17ºº
sobota od godz. 9ºº do godz. 13ºº

Jednocześnie przypominamy, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Kamienna Góra, legitymujących się dowodem potwierdzającym miejsce zameldowania (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania, może być np. umowa najmu lokalu itp.).

Nadal istnieje możliwość złożenia odpadów komunalnych przy ul. Broniewskiego 13.

REKLAMA