aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Lubawka - Ewa Kocemba

Bycie burmistrzem Gminy Lubawka to dla mnie prawdziwy honor i zaszczyt. Kolejny raz bardzo dziękuję za Wasze wsparcie.

Lubawka - ferie

fot. UM Lubawka

Dzisiaj (czwartek, 30 stycznia) burmistrz Ewa Kocemba wręczyła podziękowania strażakowi z OSP Chełmsko Śląskie.

LubawkaBurmistrz Miasta Lubawka zaprasza zainteresowanych mieszkańców wsi Miszkowice i Jarkowice na spotkanie dotyczące realizacji projektu pn. „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice – Etap II” w związku z przyznaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dotacją ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 1 999 986,00 zł. Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Miszkowicach.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki niezabudowanej nr 641/5 o powierzchni 1741m2 położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Wrzosowej. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 85 300,00zł. brutto.

sanikomZ powodu awarii elektrycznej w Jawiszowie możliwe przerwy w dostawie wody w miejscowości Błażkowa i dół Starej Białki. Ograniczenia trwać mogą do godziny 19.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 28 stycznia 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

sanikomW związku z awarią sieci dzisiaj (wtorek, 28 stycznia) od godziny 16:30 mogą występować przerwy w dostawie wody w Chełmsku Śląskim w rejonie od ulicy Lubawskiej w kierunku Olszyn.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Chełmsko Śląskie - ferie

fot. UM Kamienna Góra

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to ważne źródło pieniędzy w budżecie Kamiennej Góry. Zachęcamy, by płacić podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Dzięki tym wpływom realizujemy inwestycje publiczne w mieście. Finansujemy: rozwój infrastruktury, ochronę środowiska, bezpieczeństwo i oświatę.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA