aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Marciszów - Dzień Samorządu Terytorialnego

Kamienna Góra - mieszkanie Al. Wojska Polskiego 42/2 - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 24,60m2, położonego na parterze (I kondygnacja) w budynku przy Aleja Wojska Polskiego 42 w Kamiennej Górze.

Kamienna GóraKolejne komputery trafiły do kamiennogórskich szkół podstawowych. 27 laptopów zakupionych przez urząd miasta posłuży nauczycielom i uczniom do zdalnej nauki.
To kolejna pula przenośnych komputerów kupionych przez kamiennogórski samorząd. W sumie szkoły otrzymały już 52 urządzenia. Ich zakup był możliwy dzięki dotacjom przyznanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Resort przeznaczył na ten cel w sumie 145 tys. złotych.

fot. UM LubawkaGmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. „Rośliny lecznicze pod Okrajem” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w osi priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności.

fot. UM Lubawka

Gmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. „Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

fot. Lubawka

Euroregion Nysa pozytywnie ocenił dwa wnioski o dofinansowanie mikroprojektów, złożone przez Gminę Lubawka, w związku z czym zostaną one przedstawione podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w czerwcu, który ostatecznie podejmie decyzję o dofinansowaniu.

fot. UM LubawkaStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica" i Gmina Lubawka realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości" w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

fot. UM Lubawka

22 maja 2020 r. Burmistrz Miasta Lubawka – Ewa Kocemba przekazała urządzenie filtrowentylacyjne PROFLOW SC do kombinezonów Prochem III dla WCSKJ w Jeleniej Górze. Sprzęt został przyjęty przez Dyrektora WCSKJ w Jeleniej Górze – Pana Nikolaja Lambrinowa oraz Dyrektora ds. medycznych -Pana Zbigniewa Markiewcza. W połączeniu ze skafandrami zakupionymi przez Gminę Marciszów całość stanowi wyposażenie dla personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) WCSKJ w walce z COVID-19.

Kamienna Góra - ZSZiOJeśli jesteś zainteresowany pracą w służbach mundurowych, to wybierz kierunek technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości.

fot. UM Kamienna Góra

Kamiennogórskie szkoły podstawowe rozpoczęły zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3. Dziś zjawiło się na nich jedynie sześcioro dzieci.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA