aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

kondolencje

fot. UM Lubawka

Z uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zaplanowaliśmy utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej zaczynającej się u wylotu Doliny Miłości, kończącej się pod rezerwatem "Kruczy Kamień".

fot. UM Lubawka

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Lubawka podpisała umowę o powierzenie grantu na zrealizowanie projektu pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

fot. UM Kamienna Góra

Rozstrzygnęliśmy przetarg na dzierżawę 14 parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze. 1 czerwca urząd miasta przejmie administrowanie płatnymi parkingami w mieście. Zamierzamy uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie.

sanikomZ powodu modernizacji sieci wodociągowej dzisiaj (piątek, 22 maja) do godziny 14:00  możliwe są przerwy w dostawie wody w miejscowościach Jarkowice, Miszkowice. 

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

dirDolnośląska Izba ROlnicza we Wrocłąwiu wysłała do starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentó oraz dyrektorów dolnośląskich oddziałów KRUS i ARiMR pismo z prośbą o udzielanie rolnikowm pomocy i wsparcia przy pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń. Poniżej publikujemy całą treść pisma.

fot. UM Lubawka

W dniu dzisiejszym Sekretarz Urzędu Miasta - Arkadiusz Dybiec w imieniu Burmistrza Miasta Lubawka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Michał Ołdak w imieniu wszystkich Radych przekazali kardiomonitor modułowy ze stojakiem jezdnym dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Sprzęt medyczny został przyjęty przez Prezes PCZ - Panią Barbarę Kosak.

fot. UM Lubawka

20 maja 2020 roku odbyła się w wideokonferencja sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Grzegorzem Macko.

Lubawka

Burmistrz Miasta Lubawka, Radni, Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Błażejów, pracownicy Urzędu Miasta proszą o wsparcie finansowe dla Poszkodowanych.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 (w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu) w dniu 20 maja 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,najmu oraz użyczenia, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra nr KROŚ.6845.1.4.2020. Szczegółowe informacje pod nr 75 610 62 78.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA