aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy - stanowisko p.o. protokolanta w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze

fot. Google Maps

W związku z realizacją inwestycji, polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze, firma Usługi Montażowo Budowlane A.J.M. informuje, iż z dniem 04.04.2018 roku w ramach etapu I zostanie zamknięta dla ruchu ul. Wąska.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 23 marca 2018 r. wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

Wójt Gminy Marciszów ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Marciszowie, w granicy działki nr 305/13 o pow. 0,2214 ha oznaczonej w rejestrze gruntów użytkiem: ŁIV - łąki trwałe oraz W-ŁIV rowy.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), mogą składać wnioski do dnia 02.05.2018 r.

KAS

Urząd Skarbowy zachęca do skorzystania z poniższej propozycji rozliczenia rocznego PIT-37 lub PIT-38.

SanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Paprotkach będą przerwy dostawy wody dnia 21.03.2018r.(środa) od godziny 09:00 do 12:00.

Szkoła Podstawoa nr 2, Kamienna Góra

W czwartek (22 marca) Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze (ul. Jeleniogórska) zaprasza na Dzień Otwarty.