aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Złożony przez Gminę Lubawka wniosek o przyznanie grantu w projekcie #zdalnaszkoła+ w dniu 15 maja 2020 r. w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został pozytywnie oceniony, czyli spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i jako szósta Gmina w Polsce otrzymaliśmy grant w wysokości 54 999,00 zł

fot. UM Lubawka

sanikomPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” w Lubawce informuje, że z powodu prac eksploatacyjnych (wywożenie osadów ściekowych) na oczyszczalni ścieków w Lubawce przy ul. Komunalnej 8 mogą w dniu dzisiejszym i jutrzejszym, tj. 18 i 19 maja 2020, występować uciążliwości odorowe w rejonie instalacji.

sanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym (niedziala, 17 maja) do godzin południowych mogą występować przerwy w dostawie wody w Błażejowie i Chełmsku Śląskim.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

fot. UM Lubawka

Gmina Lubawka w dniu dzisiejszym złożyła formalny wniosek o przyznanie grantu na kwotę 55 000,00 zł  w projekcie #zdalnaszkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Co ważne grant wynosi 100% (bez wkładu własnego gminy), który będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego z akcesoriami (laptopy, tablety) z oprogramowaniem niezbędnym do nauki zdalnej.

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z
PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

sanikomW związku z modernizacją sieci dzisiaj (środa, 13 maja) do godziny 14 mogą występować przerwy w dostawie wody w Lubawce przy Al. Wojska Polskiego od ul. Szerokiej do Wodnej oraz na ul. Nadbrzeżnej 5a, 8, 11.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 9:00 I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej pod ogródki przydomowe:

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu w nieruchomości nr 7 przy ul. J. Lompy Kamiennej Górze.

fot. UM Lubawka

Od 12 maja 2020 r. (wtorek) Urząd Miasta Lubawka wznawia bezpośrednią obsługę interesantów, jednakże z ograniczeniami. Dla Klientów, którzy nie mogą załatwić spraw urzędowych telefonicznie lub mailowo udostępnione zostaną stanowiska Obsługi Klienta w holu tut. urzędu.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o powierzchni 74,78m2, położonego w Kamiennej Górze, ul. Słowiańskiej 5.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA