aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA komitetów wyborczych

Grzegorz Kielbasa - kandydat do rady powiatu x 3 4 5 6 7 8 9 materiał sfinansowany ze środków KW Stowarzyszenia Regionalnego Dialog 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłosił w dniu 13.06.2018 r. kolejną edycję konkursu "Piękna i czysta zagroda wizytówką Twoją i Twojego środowiska". Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 1. Zagroda wiejska i 2. Posesja.

Kamienna Góra

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz trzeci już zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego. Pula środków na realizację w 2019 roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł. Podobnie, jak w roku ubiegłym miasto podzielone zostanie na cztery okręgi, każdy do dyspozycji dostanie 25 tys. zł. Wnioski składać można będzie od 11 do 30 czerwca br.

fot. UG Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, iż gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Oddział z/s w Jeleniej Górze) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra.

Wójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Marciszów. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), mogą składać wnioski do dnia 17.07.2018 r. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 03 67.

SanikomW związku z awarią sieci wodociągowej w Bukówce będą przerwy dostawy wody dnia 06.06.2018r.(Środa) od godziny 09:00 do 14:00

Kamienna GóraDyżury Radnych Rady Miasta Kamienna Góra Czerwiec 2018 Piątek Godz. 14.30 – 15.30 Pokój Nr 202

Kamienna Góra

W terminie od dnia 5 czerwca 2018 r. do dnia 24 lipca 2018r. na ulicach naszego miasta pojawią się kontenery oznaczone napisem „WYSTAWKA. Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów, które zostaną zlokalizowane w wyznaczonych miejscach do godz. 11.00 danego dnia (wg. poniższego wykazu) a zabrane po godz. 10.00 dnia następnego.

GMINA MARCISZÓW INFORMUJE O ZBIÓRCE ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. „WYSTAWKI"

Kamienna GóraXLVII Sesja Rady Miasta odbędzie się 6 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

fot. via UG Kamienna Góra

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kamiennej Górze i Wójt Gminy Kamienna Góra serdecznie zapraszają hodowców bydła na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 10.30 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie.