Print

LubawkaW Lubawce odbędą się Ogólnopolskie Zawody Rzutowe Dla Młodieży. Impreza odbędzie się 26 i 27 lipca.

 

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY RZUTOWE DLA MŁODZIEŻY z cyklu „PIERWSZY KROK”
Zarząd Okręgu PZW w Jeleniej Górze informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 26-27 lipca 2019 roku Ogólnopolskie Zawody Rzutowe dla Młodzieży z cyklu „PIERWSZY KROK”

Patronat Honorowy nad zawodami objął Starosta Kamiennogórski Pan Jarosław Gęborys.

Zawody odbędę się na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce (58-420 Lubawka ul. Mickiewicza 4).

Baza noclegowa: „Gościniec nad Bukówką” w miejscowości Miszkowice (Miszkowice, ul. Widokowa 10 www.gosciniecnadbukowka.pl) – ilość miejsc ograniczona.

Zawody zostaną rozegrane w trójboju rzutowym spinning w klasyfikacji indywidualnej w kategoriach wiekowych U12, U14, U16 (decyduje rok urodzenia).

Koszt uczestnictwa:
- opłata startowa od uczestnika – 100 zł
- opłata startowa od trenera – 100 zł
- nocleg ze śniadaniem (baza zawodów) – 70 zł od osoby
Wpłaty wyłącznie na konto bankowe Okręgu:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Wańkowicza 13
Santander Bank Polska S.A. 55 1090 1926 0000 0005 1400 2532
z dokładnym opisem: Pierwszy Krok 2019, imię i nazwisko, Okręg PZW

Opłata startowa obejmuje pokrycie kosztów organizacji, w tym: przygotowanie terenu zawodów, obiad i kolację oraz pakiety upominkowe dla uczestników.

Zgłoszenia (na załączonych kartach) należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2019 roku na adres:
Okręg PZW w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Wańkowicza 13 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Prosimy o terminowe zgłaszanie i dokonywanie wpłat.

Alternatywne noclegi:
- Agroturystyka "Muflonik" Miszkowice 15, 58-422 Miszkowice
- Agroturystyka Strumyk Jarkowice 105, 58-420 Lubawka,
- „Eko Bajka Domki w Górach” Bukówka 71, 58-420 Lubawka
- Natalia Gospodarstwo Agroturystyczne Bukówka 56A, 58-420 Lubawka

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Rudnicki (koordynator strefy Rady ds. Młodzieży ZG PZW) – tel. 723 659 963
Paweł Kurzawa (Koło PZW Lubawka) – tel. 607 384 846
Sędzia główny zawodów: Kol. Krzysztof Chwastek

PROGRAM CZASOWY
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RZUTOWYCH DLA MŁODZIEŻY z cyklu „PIERWSZY KROK”
26 lipca 2019 r. (piątek) – „Gościniec nad Bukówką” Miszkowice
13:30 - otwarcie sekretariatu zawodów
14:00 – 18:00 - przyjazd uczestników
18:30 - uroczyste otwarcie zawodów, kolacja
20:00 - odprawa techniczna

27 lipca 2019 r. (sobota)
7:00 – 8:00 - śniadanie (dla zakwaterowanych w „Gościńcu…”)
8:30 – 14:00 - zawody - konkurencje: 3, 4, 5 (Zespół Szkół Publicznych w Lubawce)
15:00 - obiad („Gościniec nad Bukówką”)
15:30 - ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców, uroczyste zakończenie zawodów, wyjazd uczestników

Serdecznie zapraszamy!!!

Prezes Zarządu Okręgu
Antoni Lewkowicz


Informacje dot. ochrony danych osobowych:
1. Uczestnicy zawodów oraz rodzice lub opiekunowie prawni zawodników wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działalności statutowej Okręgu PZW w Jeleniej Górze, ich publikacji w relacjach i wynikach z zawodów w formie papierowej oraz na stronie internetowej Okręgu oraz w celu zgodnego z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia i rozliczenia zawodów, a także na publikację wizerunku w relacjach publikowanych na stronie internetowej Okręgu i PZW.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w zawodach.
3. Administratorem danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze.
4. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Okręgu PZW w Jeleniej Górze jest p. Dawid Gaweł tel. 607 271 797.

Lubawka